På norsk

Forskning innen “blå” bioøkonomi – det vil si bærekraftig utnyttelse av biologiske organismer som lever i vann – er på sterk frammarsj globalt og det er stor interesse for å utvikle teknikker som utnytter fotosyntetiske alger til å foredle karbonnøytrale biologiske produkter.

NordAqua er en sammenslutning av ti universiteter og forskningsinstitutter, ti partnere fra industrien samt en rekke samfunnsaktører. Det virtuelle senteret omfatter verdensledende eksperter innen fotosyntese, syntetisk biologi, industriteknikk, mikrobiologi, medisinsk forskning, vannforvaltning og entreprenørskap. Totalt er nesten 100 forskere involvert.

– Vi har som mål å bidra til en overgang til et mer biobasert og bærekraftig Norden ved hjelp av mikroorganismer som er spesielt tilpasset vårt harde klima her i nord. Vi skal drive banebrytende forskning på fotosyntetiske alger og utvikle teknologi som kan utnytte disse til blant annet rensing av avløpsvann og produksjon av biomasse, som igjen kan utnyttes som en energiressurs, for eksempel til mat for dyr og mennesker, sier senterleder Eva-Mari Aro.